Menu

Privacyverklaring

Privacyverklaring Baron Professional Organizer (Baron PO)
Baron PO respecteert uw privacy. Deze privacy-verklaring geeft aan hoe ik omga met uw gegevens. Deze verklaring is van toepassing op mijn site: www.baronorganizer.nl.

Doeleinden
Alle gegevens die verzameld worden op welke wijze dan ook (telefonisch, via email, via de website, enz.), worden vrijwillig verkregen. De verzamelde (klant) gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Baron PO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen, of zolang een wettelijke termijn dat oplegt.

Gegevens wijzigen
U hebt te allen tijde het recht op inzage in uw gegevens. Onjuiste gegevens zullen per ommegaande gecorrigeerd worden.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met mij op via contact@baronorganizer.nl of via het contactformulier op deze website.

Wijzigen van dit privacy beleid
Baron PO houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De wijzigingen zullen op deze pagina doorgevoerd worden.