Menu

Het beroep

Een Professional Organizer begeleidt zijn klant bij het organiseren van zijn spullen, zijn informatie en zijn tijd. De begrippen orde, structuur, overzicht en rust geven aan wat de klant met behulp van een Professional Organizer kan bereiken. Deze termen vind je dan ook vrijwel op iedere site van Organizers en op die van Beroepsorganisaties.

Een Professional Organizer onderzoekt samen met zijn klant welke oorzaken ten grondslag liggen aan de omstandigheid dat het hem niet zelf lukt om zijn gewoonten hierin te veranderen. Hij helpt de klant te bepalen wat hij wil bereiken en hoe dat te doen.

Een Professional Organizer werkt dus vanuit de wensen van de klant. Hij moet goed kunnen luisteren, doorvragen waar nodig, geduld hebben en de klant helpen vol te houden. Daarvoor moet hij beschikken over levenservaring en zelfkennis. En vanzelfsprekend moet hij een grote affiniteit hebben met organiseren!

Vertrouwelijkheid en integriteit zijn daarnaast absolute voorwaarden om een gelijkwaardige band met de klant op te bouwen, waarin de klant zich niet belemmerd of betutteld voelt.

In het vakgebied worden verschillende soorten klanten onderscheiden. Ik richt mij op zowel de particuliere klant als de zakelijke. U kunt mijn hulp inroepen als Thuis-Organizer, Werkplek-Organizer en Financieel-Organizer. Binnenkort ga ik mij tevens richten op Timemanagement.